Soubory cookie

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat, aniž bychom na to zvláště upozorňovali. Proto vás žádáme, abyste se s jeho zněním na tomto linku pravidelně seznamovali. Tato verze prohlášení byla vydaná 25. května 2018

S cílem zabezpečit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy ve vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webových lokalit. Pomocí cookies neshromažďujeme osobní údaje, ani je neposkytujeme třetím stranám. Prohlížením našeho webu každý uživatel souhlasí s používáním a ukládáním cookies do jeho prohlížeče a je o cookies poučený.

Soubory cookies používáme na analýzu návštěvnosti webových stránek prostřednictvím Google Analytics, Google AdSense, Facebooku a interních systémů Elite Solutions. Tyto nástroje nám pomáhají pochopit, jak naši návštěvníci webové stránky používají. Soubory cookie je možné použít na statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků.

Když při zaznamenávání dokážeme identifikovat osobu návštěvníka webového prostředí, bude se jednat o zpracování osobních údajů. Pro takovéto zpracování musíme disponovat právních základem. Jedním z právních základů může být souhlas vás jako dotčené osoby a druhým zejména při sledování aktivit a jejich vyhodnocování bude oprávněný zájem provozovatele tedy nás nabídnout vám co nejlepší nastavení služeb nebo podpory při vašich aktivitách ve smluvním vztahu s naší společností včetně přímé reklamy.

Jaké používáme soubory cookie

Soubory cookie používané na našich stránkách je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. "session cookie", které jsou pouze dočasné a zůstávají uložené ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete a dlouhodobé tzv. "persistent cookie", které zůstávají uložené ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Všeobecně můžeme cookies rozdělit do čtyř kategorií podle funkce:

Nevyhnutelně nutné cookies vám umožňují pohyb po webových stránkách a používání základních funkcí jako je zabezpečení oblasti, nákupní košíky a online platby. Tyto cookies o vás neshromažďují žádné informace, které by se daly použít při marketingu, ani si nepamatují, kde jste se na internetu pohybovali.

S jejich pomocí

Jejich zakázáním nemůžeme zaručit plnou funkčnost naší stránky.

Provozní cookies - shromažďují informace o tom, jak naše webové stránky používáte, např. které stránky navštěvujete, a jestli jste narazili na nějaké chyby, například ve formulářích. Tyto cookies neshromažďují žádné informace podle kterých by bylo možné zjistit vaši totožnost - všechny shromážděné údaje jsou anonymní a slouží nám pouze k tomu, abychom mohli provoz našich webových stránek optimalizovat a věděli, co naše uživatele zajímá a tímto způsobem zjistili, jak byla naše reklama efektivní.

S jejich pomocí

Jejich zakázáním nemůžeme zaručit plnou funkčnost naší stránky.

Funkční cookies - slouží k poskytování služeb nebo zapamatování si nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při vaší návštěvě.

S jejich pomocí

Reklamní cookies - jsou napojené na služby poskytované jinými firmami, například ikony "Líbí se mi" a "Sdílet". Tyto služby poskytuje jiná firma v návaznosti na to, že jste navštívili naše webové stránky.

S jejich pomocí

Jaké údaje o vás můžeme vyhodnocovat

Automatizované rozhodování a profilování

V našem prostředí nedochází ke spojování výše uvedených aktivit s vaší osobou a tedy automatizované zpracování nemá dopady na vaše práva a svobody. Stejně tak při správcování vašich údajů nedochází k profilování.

Jak zkontrolovat nastavení cookies

Soubory cookies můžete kontrolovat nebo mazat podle vlastního uvážení. Podrobnosti najdete na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve vašem počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

Cookies jsou užitečné pokud je majitelé stránek nezneužijí k nepovolenému sběru údajů. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z vašeho disku mazat. V některých případech může dojít k nekorektnímu zápisu informace cookies a tedy k problému s přihlášením se např. do našich internetových aplikací.

Pro smazání cookies postupujte podle pokynů a návodů vašeho internetového prohlížeče. Podívejte se do nápovědy ve svém prohlížeči a postupujte podle uvedených pokynů.

Jak dlouho budeme uchovávat údaje z prohlížení

Údaje z prohlížení uchované podle nastavení cookies nejsou uchovávané v našich systémech.

Odvolání souhlasu

V případě, kdy zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu je možné tento souhlas kdykoliv odvolat nebo namítat podáním podnětu na našich místech prvního kontaktu nebo zasláním podnětu na kontaktní bod uvedený v části Kontaktní údaje.

Kontaktní údaje

Chcete-li nás kontaktovat nebo pokud máte připomínky v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, pošlete prosím e-mail na info@elitesolutions.cz.

Jak kontrolovat soubory cookie

Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení - na podrobnosti se podívejte na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby jste jim znemožnili ukládání. V takovém případě však